لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41258

برنامه کامل ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

97

در این پیام دوست برنامه این روزها ، نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورّخ و برنامه گزیده هایی از یک سخنرانی را خواهیم داشت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.