لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41236

صد پرسش صد پاسخ (۳۳) – نقش زنان در اداره جامعه چیست؟

126

آیا شما بهائیان برای زنان نقشی قائل هستید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.