لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41235

برنامه کامل ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

113

در پیام دوست یکشنبه های این هفته هم شما شنونده سه برنامه خواهید بود در قسمت اوّل “صد پرسش صد پاسخ” را می شنوید و در قسمت دوم “گرامافون” برایتان پخش می شود ودر قسمت آخر با “کاوشی در تعصّب” همراه خواهید شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.