لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41190

چند ثانیه با شما (۱۰۰) – روزی برای حکومت مردمی

52

سازمان ملل به منظور ارج نهادن به جنبش های ضد استبدادی، روزی را برگزید، روز ۱۵ سپتامبر یا روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.