لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41190

چند ثانیه با شما (۱۰۰) – روزی برای حکومت مردمی

153

سازمان ملل به منظور ارج نهادن به جنبش های ضد استبدادی، روزی را برگزید، روز ۱۵ سپتامبر یا روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.