لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41189

یک قهرمان (۱۰۰) – جن لیری

160

جن لیری که ٧ سال به عنوان آتش نشان خدمت کرده، با تاسیس سازمان «پنجه سرخ»، به نجات حیوانات خانگی درگیر در آتش سوزی و اسکان و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز آنها می پردازد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.