لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41188

برنامه کامل ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

150

یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، کافه هنر و جمع جمعه ها قسمت‌های تشکیل دهنده برنامه پرده هفتم در این هفته هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.