لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41144

نقطه سرخط – همدلی ق۲

168

بخش دوم یادداشتی که از هفته قبل و به مناسبت روز جهانی نیکوکاری و خیریّه شروع کردیم به نام “موردی برای همدلی”


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.