لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41143

برنامه کامل ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

139

این شماره مجلّه جوانان را هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع می‌کنیم بعد از آن آفتاب بینش را با هم می‌شنویم سپس دمی با تاریخ همراه می‌شویم و بدین ترتیب سه بخش اصلی مجلّه را به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.