لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41125

برنامه کامل ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

99

برنامه های این پیام دوست شامل “بسوی دنیای بهتر” و “خبرنگار” خواهد بود که امیدواریم از همراهی با آنها لذّت ببرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.