لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41109

سپهر سخن – ف۱ق۱۶

91

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:
مصیبت عالم از جاهلی است که خود را به طراز علم مزیّن نماید و ظاهر کند.

استاد بهرام فرید در این قسمت از سپهر سخن، به این بیان مبارک حضرت بهاءالله خواهند پرداخت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.