لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41054

گرامافون۳(۱۵) – Ozzy Osbourne

135

آزی آزبورن شهیر و آهنگ Dreamer رو در این قسمت از گرامافون بشنوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.