لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41053

صد پرسش صد پاسخ (۳۲) – ظهور دو پیامبر در یک زمان

145

باب و بهاءالله دو پیامبری هستند که در یک زمان ظهور کرده اند ، مگر ممکن است در یک زمان خداوند دو پیامبر برای بندگانش بفرستد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.