لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41017

برنامه کامل ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

128

پرده هفتم با یک قهرمان شروع و با بخش‌های چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، بانوی سرزمین من ادامه و سرانجام با جمع جمعه ها خاتمه می‌پذیرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.