لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41014

بانوی سرزمین من (۴۴) – ساختن یک دنیای بهتر با جوانان

62

ضرورت و اهمیت فوق العاده تربیت جوانان برای اصلاح عالم و پیشبرد تمدن معنوی بشر تا جایی است که جوامع بهائی در سراسر عالم چنین تعلیمی و تربیتی را نه تنها برای جوانان بهائی بلکه برای همه جوانان ارائه می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.