لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40978

برنامه کامل ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

141

نقطه سر خط ( در رابطه با روز جهانی نیکو کاری و خیریّه) ، آفتاب بینش و دمی با تاریخ سه بخش اصلی این مجلّه جوانان را تشکیل می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.