لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40952

خبرنگار – بررسی پاره ای از اتهامات علیه آیین بهائی در ایران

152

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت
ترویج شایعات و اتهامات بی اساس علیه آیین بهائی در ایران از آغاز تولد این دیانت تا کنون به انواع و اشکال مختلف همچنان ادامه دارد!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.