لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40931

سپهر سخن – ف۱ق۱۵

134

حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی می‌فرمایند: ای اهل بها. قسم به مالک ملکوت اسماء که معرضین از علما و امرا که امروز به نار بغضا مشتعلند لدی الله مذکور نبوده و نیستند.
به این بیان حضرت بهاءالله ، استاد بهرام فرید در برنامه‌ی سپهر سخن شماره‌ی ۱۵ می‌پردازند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.