لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40916

این روزها – انسان هایی که «عالم انسانی را نورانی می کنند»

179

کم هستند انسان هایی که با هرچه که دارند، با همه توانایی ها و به حد کمال در راه خدمت به نوع انسان و پیشرفت و زیبایی دنیا اطرافشون تلاش می کنند و زندگیشون را به تمام معنی وقف این هدف بلند انسانی می کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.