لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40912

برنامه کامل ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

147

“این روزها”، “نمایش رادیوئی تاریخ به روایت مورّخ” و “گزیده هایی از یک سخنرانی” بخشهایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.