لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40899

صد پرسش صد پاسخ (۳۱) – قدرت سیاسی و بهائیان

148

آیا بهائیان در پی رسیدن به قدرت سیاسی هستند؟ آیا شما هم می‌خواهید نظامی سیاسی ایجاد کنید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.