لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40865

موج مثبت (۸۲) ـ نژاد و نژاد پرستی

101

در واشنگتن دی.سی، چند سازمان در «مرکز آرشیو برده‌ داری دانشگاه جورج‌تاون» گرد هم آمدند تا گفتگویی صمیمی اما عمیق پیرامون این موضوع مهم داشته باشند. دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا به همراه مرکز آرشیو برده‌ داری دانشگاه جورج‌ تاون و «مرکز آرشیو ایالت مریلند» برگزار‌کنندگان این نشست بودند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.