لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40864

چند ثانیه با شما (۹۸) – روزی برای عکاسان

130

یکی از مهمترین اختراعات بشر در قرن نوزدهم، که از زمان علنی شدن آن تا به امروز راه درازی را پیموده، تغییرات زیادی را به خود دیده و محبوبیت و نفوذ آن لحظه به لحظه در میان عموم افزایش یافته است، بله!!! آن چیزی نیست جزء عکاسی!!!! آیا می‌دونستید، در تقویم بسیاری از کشورها، نوزدهم آگوست به نام روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.