لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40861

برنامه کامل ۸ شهریور ۱۳۹۸

95

پرده هفتم در این روز جمعه پنج بخش متنوع را شامل است : یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، کافه هنر ، جمع جمعه ها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.