لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40820

خبرنگار – معضل جهانی خشونت خانگی ق۲

144

گفتگو با: دکتر فرشته بثل، روانشانس عمومی و تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه
گزارش اخیر آژانس زنان سازمان ملل که در ۲۸۷ صفحه منتشر شده، از گستردگی دهشت بار و فاحش خشونت خانگی علیه زنان در سراسر جهان خبر می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.