لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40805

برنامه کامل ۵ شهریور ۱۳۹۸

98

دو برنامه ای که امروز در سه شنبه نقره ای دیگری خواهید شنید “راد مردان جاوید” و “سپهر سخن” است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.