لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40803

سپهر سخن – ف۱ق۱۴

115

امروز دیباج کتاب وجود به این کلمه ی مبارکه علیا مزین. یا ملاءالارض، یوم الله آمد. جهد نمایید شاید به آثار قلم اعلی از اثمار سدره ی منتهی قسمت برید و نصیب بردارید.
این بیان حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی، موضوع این هفته‌ی برنامه‌ی سپهر سخنه. با استاد بهرام فرید همراه باشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.