لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40778

برنامه کامل ۴ شهریور ۱۳۹۸

75

برنامه «این روزها به یاد تو» ، نمایش رادیویی «تاریخ به روایت مورّخ» و «گزیده هائی از یک سخنرانی» بخشهای این پیام دوست خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.