لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40759

برنامه کامل ۳ شهریور ۱۳۹۸

89

مجموعه برنامه “صد پرسش صد پاسخ” ، مجموعه برنامه “گرامافون” و “کاوشی در تعصّب” سه بخشِ برنامه ی این پیام دوست یکشنبه ها را تشکیل می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.