لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40752

گرامافون۳(۸) – The Derek Trucks – something to make you happy (بازپخش)

54

گروه درک تراکس، و آهنگ something to make you happy این گروه در این قسمت از گرامافون.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.