لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40751

صد پرسش صد پاسخ (۳۰) – ظهور مسیح بر ابر

76

در قیامت مسیح بر ابر می‌آید. به نظر می‌آید این یک مفهوم ظاهری است. تفسیر شما بهائیان از این عبارت چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.