لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40688

برنامه کامل ۱ شهریور ۱۳۹۸

60

اکنون پرده هفتم با پنج برنامه متنوع در خدمت شما گرامیان است که به این ترتیب به سمع و نظرتان می‌رسد: یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، کافه هنر ، جمع جمعه ها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.