لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40669

دمی با تاریخ (۴۶) – گاه شمار بهائی، هفته‌ پنجم مرداد

108

– تیراندازی خودسرانه‌ چند نفر از بابیان به ناصرالدین شاه و پیامدهای آن
– شهادت میرزا علی خان در سیدان به ضرب گلوله‌ مهاجمان
– عزیمت حضرت بهاءالله و همراهان‌شون از بندر گالیپولی به مقصد اسکندریه در مسیر حرکت به طرف عکا


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.