لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40667

برنامه کامل ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

99

این شماره مجله جوانان را هم مثل همیشه با نقطه سرخط شروع می‌کنیم، سپس آفتاب بینش را می‌شنویم و با دمی با تاریخ به سه بخش اصلی مجله پایان می‌دهیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.