لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40642

بسوی دنیای بهتر۲(۱۴) – همراهی معلّم و سیستم آموزشی

83

همراهی کردن از نظر شما به چه معنی می‌تونه باشه؟ و یک معلم چطوری و تا کجا می‌تونه با شاگرداش همراهی کنه ؟ شما چه خاطره ای از همراهی معلما با خودتون در دوره تحصیلتون دارید؟وآیا خودتون در زندگی کسی رو همراهی کردید


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.