لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40623

سپهر سخن – ف۱ق۱۳

153

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:
ای بنده ی دنیا. در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت.
استاد بهرام فرید در برنامه‌ی این هفته، به مفاهیم آشکار و نهان این بیان حضرت بهاءالله، بنیانگذار دیانت بهایی اشاره می‌کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.