لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40621

برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

113

سه شنبه های نقره ای دو بخش دارد ، بخش نخست آن راد مردان جاوید است و بخش بعدی قسمتی از فصل اوّل سپهر سخن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.