لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40589

این روزها – آیین آینه

80

نکته‌ی تامل برانگیز این روزها را در شعر پروین اعتصامی جستجو می‌کنیم. این روزهایی که در میان راهی از تاریکی و نور، در مرز بین حقیقت و سراب و در لبه‌ی پرتگاه واقعیت و مجاز قرار گرفتند!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.