لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40567

صد پرسش صد پاسخ (۲۹) – فرهنگ بهائی

83

وقتی ادیان ظهور می‌کنند فرهنگ با خودشان به وجود می‌اورند. مثل فرهنگ مسیحی، فرهنگ اسلامی و اصطلاحاتی شبیه به این. فرهنگ بهائی چه ویژگی‌هایی دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.