لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40567

صد پرسش صد پاسخ (۲۹) – فرهنگ بهائی

131

وقتی ادیان ظهور می‌کنند فرهنگ با خودشان به وجود می‌اورند. مثل فرهنگ مسیحی، فرهنگ اسلامی و اصطلاحاتی شبیه به این. فرهنگ بهائی چه ویژگی‌هایی دارد؟


تعریف واژه “فرهنگ” در زمان های مختلف، دستخوش تغییر و تکامل شده است

تعریفی که مردم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان در عرصه های مختلف روان شناسی از فرهنگ، انسان با فرهنگ و همچنین یک جامعه فرهنگی ارائه کرده اند با هم اشتراکات و همچنین تفاوت هایی دارد.

سوال این جا است که در این میان آیا می توان در پرورش و بالندگی فرهنگ در فرد و جامعه، نقشی را برای دین و تعالیم روحانی در نظر گرفت؟

اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، آئین بهائی در این زمینه چه نقشی به عهده دارد و چه شاخص های فرهنگی را از طریق تعالیم اش نمایان می کند؟

ارتباط بین فرهنگ و تعریف آیین بهائی از انسان، رفتار انسان با هم نوع خویش و همچنین منشی که باید در رابطه با سایر جانداران داشته باشد، تاکید بر لزوم هنر به ویژه موسیقی، اعتقادش به برابری انسان ها فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد و ملیت و مواردی بسیار از این دست، موضوع این قسمت از برنامه صد پرسش صد پاسخ می باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.