لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40566

برنامه کامل ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

62

پیام دوست یکشنبه ها با “صد پرسش صد پاسخ” شروع می‌شود ، با “گرامافون” ادامه پیدا می‌کند و با “کاوشی در تعصّب” به پایان می‌رسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.