لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40552

نسیم عشق – سوم

89

انتظار رجعت مسیح کم کم در سرتاسر جهان فراگیر شد. سخنرانان و مؤلفان بسیاری به این موضوع پرداختند. جوامع پریشان و گروه ها سرگردان بودند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.