لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40551

چشمه خورشید (۱۰) – تقسیم‌بندی آثار حضرت باب

139

تقسیم‌بندی آثار حضرت باب: برای نخستین بار در تاریخ ادیان، حضرت باب به تبویب آثار خود دست می‌زنند. این موضوع و تفسیر حضرت باب از سوره‌ی بقره و سوره‌ی حمد که یکی از آثار ایشان قبل از اظهار امرشان است، موضوع این قسمت از چشمه‌ی خورشید است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.