لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40550

برنامه کامل ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

137

برنامه هائی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل “چشمه خورشید” و “نسیم عشق” خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن آنها لذّت ببرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.