لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40532

برنامه کامل ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

51

پرده هفتم این بار چهار بخش دارد که به ترتیب پخش عبارتند از: یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، جمع جمعه ها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.