لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40529

موج مثبت (۸۰) ـ مقابله با سوانح طبیعی

59

جامعه جهانی بهائی میزبان بحث و گفتگوی پرشوری برای بررسی ارتباط توانمندی و آمادگی محلی و کمک‌های ملی و بین‌المللی بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.