لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40526

یک قهرمان (۹۶) – کری برودی

100

کری برودی که در خانواده ای مهاجر بزرگ شده، برای تسهیل زندگی دیگر مهاجران، سعی دارد با اجرای برنامه آموزش آشپزی به آنان در پیدا کردن شغل آینده شان کمک کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.