لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40496

نقطه سرخط – گیلتی پلژر ق۲

73

در ادامه‌ نقطه‌ سرخط هفته‌ پیش، باز به موضوع «گیلتی پلژر» می‌پردازیم و در نهایت از زاویه‌ای جدید به آن نگاه می‎کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.