لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40495

برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

41

به روال معمول هفته های گذشته نقطه سر خط ، آفتاب بینش و دمی با تاریخ سه بخش اصلی این مجله جوانان را نیز تشکیل می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.