لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40482

خبرنگار – موج تازه ایی از آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران

162

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا
رسانه های فارسی زبان در روزها و هفته های گذشته موارد زیادی از آزار و اذیت شهروندان بهائی، دستگیری و زندان، تفتیش منازل و ضبط و توقیف اموال آنان را گزارش کرده اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.