لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40481

بسوی دنیای بهتر۲(۱۳) – تاثیر معلم در زندگی

69

آیا تنبیه بیشتر انگیزه درس خوندن در ما رو ایجاد می‌کرد یا تشویق ؟
بدون شک معلم یکی از تاثیر گذارترین شخصیتها در طول دوران تحصیل ماست در این قسمت به خاطراتی در مورد تاثیر شخصیت و رفتار معلم در زندگی گوش می‌کنیم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.