لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40480

برنامه کامل ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

89

برنامه هایی که در این روز چهارشنبه تقدیم شما گرامیان میشود به ترتیب “بسوی دنیای بهتر” و “خبرنگار” خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.